Info@htcagro.dk ​

   

Fondsfinansiering til Dansk Landbrug

HTC Agro har sammen med et asset managementfirma - BPT - udviklet et investeringskoncept for dansk landbrug, hvor investor kan investere i landbrug på en betryggende måde uden at blive involveret i den daglige drift. Konceptet går ud på at jord og bygninger ejes af en fond, som lejer disse aktiver ud til landmanden. Driften af landbruget ligger i landmandens eget regi både økonomisk og ansvarsmæssigt. Målet er at landmanden er driftsherre på bedriften og at investorerne får en lejeindtægt fra udlejning af stalde og jord.

Projektet vedrørende fondsfinansiering gennemføres i samarbejde med en række landboforeninger: LMO, Gefion, Centrovice, Jysk landbrugsrådgivning og LandboNord. Projektet har ført til etablering af Dansk Farmland K/S, som ejes af AP Pension.

Læs mere om fondsfinansiering på www.agrofond.dk​​

Firmainformation

HTC Agro ApS  /  CVR: 28978243  /  info@htcagro.dk