Info@htcagro.dk ​

   

Referencer

På trods af den økonomiske krise er der stadig gode muligheder i Østeuropa. Priserne på jord er faldet kraftigt og prisen på svinekød og mælk er fortsat høj. Køb og salg af ejendom i Rusland, Ukraine og Belarus er besværligt og det koster en stor indsats at sikre sig mod fejltagelser – til gengæld er priserne på jord betydeligt under hvad vi kender i EU. HTC Agro har flere års erfaring med nybyggeri og ombygninger i Rusland, Ukraine og Belarus og har de sidste par år også beskæftiget os med handel med jord og kornejendomme.

HTC Agro har også medvirket som leverandør af viden og udstyr til forskellige projekter i Rusland og Ukraine. I de fleste tilfælde har HTC Agro arbejdet som rådgiver for bygherren, hvoraf størsteparten har været for russiske eller ukrainske firmaer.

Opgaven har oftest været at lave de indledende beregninger og overslag og efterfølgende at gennemføre tilbudsrunder og endelig at vælge leverandører samt sikre gennemførelse af projektet. 

Dette inkluderer samarbejde med lokale finansieringsinstitutioner, lokale bygningsinstitutter og lokale entreprenører.

Venligst kontaktHTC Agro og hør hvordan vi kan støtte og forbedre projekter i udlandet​

Firmainformation

HTC Agro ApS  /  CVR: 28978243  /  info@htcagro.dk